InScience Film Festival

Over InScience

InScience, International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste internationale filmfestivals voor de wetenschapsfilm in Europa. Het programma bestaat uit de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen. Tijdens het festival ontmoeten internationale topwetenschappers, filmmakers en publiek elkaar om de nieuwste inzichten te delen die de wereld van morgen vormgeven.

Missie

InScience opent de wereld van de wetenschap voor iedereen door verhalen te vertellen, voor verwondering te zorgen en debat te stimuleren. Met film als kunstvorm wil InScience op een inspirerende en toegankelijke manier de dialoog tussen wetenschap, kunst en samenleving vormgeven. Want wetenschap en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. InScience organiseert de dialoog tussen publiek, wetenschap en kunst vanuit een kritisch perspectief; want een nieuwe wereld is niet per definitie een betere wereld. Met dit podium voor reflectie en debat, draagt InScience bij aan een open en democratische samenleving.

Visie

InScience kiest voor de verbeelding. Film is als toegankelijke kunstvorm in staat om zowel emotioneel te verbinden als mogelijke werelden voor te stellen. Zo is de wetenschapsfilm niet louter een instrument in dienst van de wetenschap, de wetenschapsfilm verrijkt het domein van de wetenschap met een eigen idioom. Waar de wetenschapper is gebonden aan precieze methoden, trekt de kunst haar eigen spoor. Daar waar de wetenschapper moet zwijgen, gaat de kunst door om zo de wetenschap verder uit te dagen. Een kritisch debat over mogelijke werkelijkheden en hoe de wetenschap de deuren daar naartoe opent, dat is InScience. Het festival speelt daarmee in op de toenemende belangstelling in de samenleving voor de wetenschap, het besef dat kennis en kunde niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan ons welzijn, maar ook noodzakelijke voorwaarden zijn voor de oplossing van belangrijke maatschappelijke en urgente vraagstukken. Wetenschap, innovatie, kunst en de reflectie daarop, dat zijn de pijlers van InScience.

Programma

InScience vertoont de beste wetenschapsfilms van het moment. Een selectie daarvan dingt in het competitieprogramma mee naar de NTR Audience Award, InScience Jury Award en de Student Jury Award. Lezingen, debatten, do-it-yourself labs, interactieve programma’s en kunstinstallaties op het snijvlak van kunst en wetenschap geven InScience diepgang en kleur.

Educatieve activiteiten
InScience biedt een uitgebreid educatief programma aan voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Een speciaal lesprogramma hoort bij het filmbezoek. Naast bezoek in klassikaal verband tijdens het festival, worden in samenwerking met docenten ook programma’s op maat aangeboden.

Internationaal
InScience is actief lid van de European Academy of Science Film (EURASF).

ANBI

InScience is een door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan InScience fiscaal gunstig aftrekbaar zijn. In het kader van de ANBI-regelgeving geeft InScience inzicht in haar financiële situatie. Zie daarvoor onze jaarverslagen op de website. Klik hier voor meer informatie als u partner wil worden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.