InScience Film Festival

Bestuursvoorzitter Stichting Het Festivalhuis

Stichting Het Festivalhuis in Nijmegen is op zoek naar een bestuursvoorzitter.

Over Het Festivalhuis

Nijmegen is een echte festivalstad. Passend in de tijdgeest hebben de vier belangrijkste Nijmeegse festivals, Music Meeting, Wintertuin, Go Short en InScience, in het voorjaar van 2019 de handen ineengeslagen om samen te werken en de levendige festivalcultuur in de regio te versterken. Met de oprichting van Het Festivalhuis is een centrale plek in de binnenstad gekomen voor de huisvesting van de vier festivals, die tevens dient als semi-publiekstoegankelijke locatie voor cultuur minnende en cultuur mijdende bezoekers. Ook is de bedoeling van Het Festivalhuis om inhoudelijke samenwerking te realiseren. Niet meer van hetzelfde, maar via crossovers een hechtere programmatische vervlechting en daarmee een verrijking van het culturele klimaat van de stad. Stichting Het Festivalhuis wordt mede mogelijk gemaakt de Gemeente Nijmegen.

Door de coronapandemie heeft de ontwikkeling van Het Festivalhuis stilgelegen. In de zomer van 2021 is een projectleider tijdelijk aan de slag gegaan om samen met het bestuur Het Festivalhuis te laten groeien tot culturele hotspot.

Het bestuur van stichting Het Festivalhuis bestaat uit de directeuren van de vier aangesloten festivals. Voor het voorzitterschap wil het bestuur een externe kandidaat werven. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De projectleider wordt hierbij uitgenodigd. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn jaarplan, begroting en jaarverslag. De voorzitter vertegenwoordigt Het Festivalhuis bij overleg met externe (beoogde) partners.

Stichting Het Festivalhuis onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit. De benoemingstermijn voor de voorzitter is vier jaar en kan worden verlengd met nog eens vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wij zoeken een bestuursvoorzitter die

  • belangstelling voor kunst- en cultuur in Nijmegen heeft, in het bijzonder de festivalsector, en/of bereid is zich te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van festivals;
  • bestuurlijke, strategische en leidinggevende ervaring heeft, en die kritisch en onafhankelijk kan bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur;
  • een breed (bestuurlijk) netwerk in de kunst- en cultuursector in Nijmegen en/of daarbuiten heeft;
  • met kennis van de stad Nijmegen en de regio Gelderland, en diens culturele, bestuurlijke klimaat;
  • bereid is om kennis en netwerk in te zetten ten bate van de activiteiten van Het Festivalhuis;
  • de stichting kan vertegenwoordigen bij activiteiten in Het Festivalhuis, maar ook incidenteel op relevante bijeenkomsten daarbuiten.

Stichting Het Festivalhuis streeft naar diversiteit in bestuur, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren is welkom en nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

Solliciteren

Wil je betrokken zijn, je expertise inzetten voor én het gezicht zijn van een nieuw dynamisch collectief van Nijmeegse festivals? We zien je reactie, voorzien van een korte motivatie en CV, graag uiterlijk 8 november tegemoet.

Gelieve te mailen aan projectleider Quirijn Lokker, quirijn@denieuweoost.nl.

De selectiecommissie bestaat uit de huidige bestuursleden. Een gesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Het streven is de procedure november 2021 af te ronden.

Samenstelling van het bestuur:

  • Daisy van de Zande, directeur InScience (secretaris)
  • Frank Tazelaar, directeur Wintertuin (penningmeester)
  • Kirsten Ruber, directeur Go Short
  • Sophie Blussé, directeur Music Meeting

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.