International
science
film festival
Nijmegen

Vijfde editie 06 t/m 10
nov 2019
Nijmegen

EUNIC

Vijftien ambassades op bezoek bij InScience

Op uitnodiging van InScience komen de vertegenwoordigers van vijftien Europese landen op 2 oktober voor een werkbezoek naar Nijmegen. De landen, verenigd in de EUNIC, European National Institutes for Culture, bezoeken Nijmegen om kennis te maken met de culturele sector van Nijmegen en de stad zelf.

In totaal zijn 22 vertegenwoordigers van 15 ambassades en culturele instituten aanwezig. De landen worden ontvangen in LUX, waar de directies van LUX, Music Meeting en InScience ze informeren over Nijmegen Cultuurstad. Na een stadswandeling bezoekt het gezelschap Doornroosje, waar ze een rondleiding krijgen.

Inscience en eunic

InScience werkt nauw samen met EUNIC om de uitwisseling van filmmakers en wetenschappers te bevorderen. Dit jaar verwelkomt InScience internationale gasten in samenwerking met het Goethe-Institut en de Algemene Afvaardiging Vlaamse Regering. Met ondersteuning van EUNIC kan InScience haar ambitie om een festival met sterk internationaal profiel te zijn verder uitbouwen. Om de samenwerking verder kracht bij te zetten heeft InScience EUNIC uitgenodigd voor een bezoek aan Nijmegen. Vanuit de EUNIC-leden is er veel animo voor dit werkbezoek naar Nijmegen, getuige het grote aantal aanmeldingen vanuit de verschillende ambassades en culturele instituten.

Over EUNIC

EUNIC is het internationale netwerk van de Europese nationale instituten voor cultuur dat zich ten doel heeft gesteld om op lokaal gebied duurzame verbintenissen te stichten, ter ondersteuning van culturele diversiteit. Door een nauwere culturele samenwerking wil EUNIC bijdragen aan een verdere Europese integratie. Op dit moment zijn alle 27 EU-landen lid van EUNIC. Door bovenregionale samenwerking verstevigen de landen de internationale dialoog en de samenwerking met landen buiten de EU.